decoration splash top

16th Armored division

decoration splash top

Divize byla oficiálně založena 15. července 1943 v Camp Chaffee, Arkansas, kde zůstala po celou dobu svého výcviku. Podobně jako 20. obrněná divize nikdy nedostala a neměla žádnou přezdívku a nebyla přidělena do součásti pravidelné armády.

ZNAK DIVIZE

Znak obrněných jednotek – triangl se třemi barvami odsouhlasil a částečně navrhl sám pozdější gen. George PATTON během jeho služby ve Francii v r. 1917 v první světové válce, pro rozlišení od jednotek pěchoty a dalších. Dokonce také zaplatil 1000 franků z vlastní kapsy pro první výrobu.

Během druhé světové války se znak různě doplňoval o čísla obrněných divizí v horní části znaku, případně o přezdívku či heslo divize ve spodní části znaku.

Po úspěšném nácviku a doplnění všech jednotek divize v lednu 1945 byla celá divize přesunuta vlakem do Camp Shanks poblíž New Yorku. Začátkem února se nalodila v New Yorku na S. S. Hermitage a 5. února vyplula do Le Havru ve Francii, kam dorazila 19. února. Po vylodění absolvovala divize ještě několikatýdenní cvičení. 16. – 20. dubna se jednotky divize přesouvaly z prostorů kolem Le Havru přes Gourney, Reims, Verdun do soustřeďovací oblasti poblíž Mainzu v Německu. Dne 26. dubna 1945 byla divize ve Würzburgu a 28. dubna začala postupovat do Norimberka, kde podpořila 80. pěší divizi v hlídkování a zajišťování bezpečnosti v již dříve dobytém městě. Divize zde zůstala do 5. května, kdy se přesunula do blízkosti Waidhausu. Protože se jednalo o prakticky čerstvou, v bojích nezkušenou divizi, byla vybrána, aby jako první osvobodila Plzeň a ověřila si v boji, jak dalece úspěšný byl její předchozí výcvik.

V té době byla již divize přidělena do sestavy 5. sboru 3. armády gen. Pattona. Brzy ráno 6. května zahájila divize postup přes Rozvadov, Tachov, Stříbro a Bor několika proudy na Plzeň. Prošla postaveními 97. a 2. pěší divize. Po poměrně menším nepřátelském odporu vjela po 8. hodině ranní do Plzně a začala obsazovat významnější budovy ve městě a čistit město od německých odstřelovačů a záškodníků. Jako první jednotka přijela do Plzně Combat Commands „B“ a „R“ pod velením col. Charles H. Noble.

Výjimku tvořila 23rd Cavalery Reconnaissance Squadron, která byla od 29. dubna do 5. května přidělena k 86. pěší divizi a ve spojení s 20. obrněnou divizí útočila jihozápadně směrem k rakouskému Salzburgu na nepřátelská postavení v prostoru Nieder – Neuching, Isar River, Aufhausen, Altewerding, Neuhausen, Papferding, Indorf, Pretzen, Walpertshausen, Haag, Wasserburg a na českém území jistila pravý bok 16. AD, kde se setkala s větším odporem v lesnaté části u Spáleného Poříčí. Tato jednotka také byla vybrána ke známé akci Mise Velichovky – ve dnech 7. – 12. května 1945 a byla také jednotkou US Army, která se dostala nejdále na východ. Její bojová aktivita byla hodnocena na vysoké úrovni.

16. AD zůstala v Plzni po skončení války až do září 1945 jako jediná z původních divizí, které 5. – 6. května osvobodily západní Čechy. Její jednotky byly rozmístěny téměř ve všech větších městech západních Čech. Podílely se na opravách silnic, mostů a tratí. Příslušníci jednotek zde získali takého mnoho přátel.

Mariánské Lázně byly rekreačním centrem pro vojáky 16. AD a zároveň místem, kde vystupovaly tehdejší hvězdy zábavy jako Bob Hope, Grace Moore, Martha Tilton, Ingrid Bergman a další.

V Plané u Mar. Lázní byla např. umístěna Company C od 137. dílenského praporu, pod velením master Sergeanta Johna Zoptiho. Když jednoho dne projížděl gen. Patton ve svém Jeepu Planou, zastavil se v těchto dílnách a požádal Johna Zoptiho o výměnu původního motoru Willys za silnější Ford V-8. Tuto výměnu muži z Co. C provedli a když po mnoha letech navštívil bývalý seržant, dnes major John Zopti Muzeum obrněných jednotek ve Fort Knoxu, Kentucky, zjistil, že je zde vystaven Pattonův Jeep i s motorem, který on se svými muži z Co. C před mnoha desítkami let přemontovával v Plané, kdesi v Čechách.

Další jednotky byly např. v Chebu, Kraslicích, Tachově, Stříbře, Konstantinových Lázních – zde bylo velitelství, Touškově, Bezdružicích a na mnoha dalších místech okolo Plzně.

V září 1945 se většina jednotek 16. AD začala soustřeďovat v okolí Bezdružic a Tachova. Kolem 15. září opustila západní Čechy, dne 6. října odplula z Francie do USA a po vylodění v New Yorku byla převezena do Camp Kilmer, N. J., kde byla celá divize 15. října 1945 rozpuštěna.

Tak skončila její krátká historie, ale neskončila vzpomínka na její příslušníky, kteří po roce 1990 rádi navštěvují téměř každoročně květnové oslavy v Plzni a okolí a jsou zde vždy vřele přivítáni. Jejich řady bohužel v současné době velice rychle řídnou a jen hrstka žijících vojáků může díky věku a zdravotním problémům absolvovat dlouhou cestu přes oceán. Jedním z posledních, ale vždy vítaným hostem je známý Erik O. Peterson, řidič M-7 z 397th AFA, který s námi dokonce v roce 2004 absolvoval cestu do Normandie.

VELITELÉ DIVIZE

maj. gen. Douglass T. Greene červenec 1943 – srpen 1944
brig. gen. John L. Pierce září 1944 – září 1945

SLOŽENÍ DIVIZE

5. tank. prap. 18. obrněný pěší prap. 395. obr. děl. prap.
16. tank. prap. 64. obrněný pěší prap. 396. obr. děl. prap.
26. tank. prap. 69. obrněný pěší prap. 397. obr. děl. prap.
23. jízdní průz. esk. 216. ženijní prapor 216. zdravot. prap.
137. dílenský prap. 156. spojovací rotačeta MP  
železniční rota

ZTRÁTY

Padlí v boji 5 vojáků
Zranění v boji 28 vojáků