decoration splash top

spolek vojenské techniky

decoration splash top

Vilseck 2022

Dušan Tesař se osobně zůčastnil za klub MCC Plzeň v kasárnách v klubu “Kontakt Vilseck”. Celý večer byl v příjemném posezení se starostou obce Vilseck a s velitelem US Army Col. Kevinem O Poolem. Při té příležitosti byl předán certifikát přátelství mezi MCC Plzeň a obcí Plzeň a 2nd. Strykes Cavalry Regyment + 3rd Squadrom cav, která byla stvrzena v…

Plán činnosti 2023

Plán akcí pro rok 2023 Únor  23.2. 2023 – schůze MCC od 18 hodin Březen Akce Doktor :  Cyklus třech přednášek volně na sebe navazujících s tématikou 1. Světová válka (Československé legie).  Sjezd v pátek v hospodě v Hostíně u Berouna v cca 18.00 hodin. Téma Italská fronta a Československá legie. V 19,30 večeře. V sobotu snídaně formou bufetového stolu…

Výroční zpráva 2022

Zápis z jednání Výroční členské schůze spolku  Military Car Club Plzeň, z.s   název pobočného spolku : Military Car Club Plzeň, z.s Sídlo : Plzeň, Čechova 19, Plzeň 301 00 IČ : 05648220 Vedeným u Krajského soudu v Plzni, spisová značka L 7904 Místo konání členské schůze : KD Litice, K Roli 1 Datum konání členské schůze:    9.12. 2022 Jednání…

Výroční schůze 2022

Výroční schůze MCC Plzeň se koná dne 9.12. 2022 od 18.00 hodin v KD Litice Program: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 3. Zpráva předsedy spolku 4. Zpráva o hospodaření spolku 5. Členské záležitosti 6. Přijetí nových členů a zařazení čekatelů 7. Schválení plánu činností na rok 2023 8. Závěr

Pozvánka

Všechny členy MCC Plzeň zvu na nastávající schůzi dne 29.9. 2022 od 18.00 hodin do sálu KD Litice. Program schůze. 1. Zahájení 2. Normandie 2024 projednání žádostí od členů na dopravu a ubytování 3. Informace k akci Legiomarš na Bílé Hvězdě 28-30.10. 4. Informace ohledně akce Den Veteránů Rokycany 5. Projednání termínového návrhu na rok 2023 6. Závěr