decoration splash top

O klubu

decoration splash top

Vítejte!

Náš Military Car Club Plzeň (dále jen MCCP) byl založen v roce 1990 panem Milanem Dlouhým a několika jeho kamarády. Od svého počátku byl zaměřen především na vojenskou historickou techniku U.S. Army a sdružuje zájemce o historii 2. světové války, zejména o osvobození jihozápadních Čech v roce 1945 armádou USA. Nelze opomenout, že tato historie byla v komunistickém Československu mnohdy značně překrucována, zakazována, případně zlehčována. V našem klubu je v současné době více než 100 ks historické vojenské techniky, která je především zastoupena legendárními vozy Jeep Willys a Jeep GPW, vozy řady Dodge WC, GMC, Half-Track, Ford Mutt M151, Jeep M 38 atd.

Každý rok v květnu je náš MCCP iniciátorem vzpomínkového Convoy of Remembrance 1945 a pravidelným účastníkem oslav osvobození západních Čech Americkou armádou v květnu 1945. U této příležitosti je náš klub spoluorganizátorem již tradiční květnové akce pořádané v Plzni pod názvem Slavnosti svobody. V roce 1994 a 2004 se zúčastnil oslav výročí vylodění v Normandii. Během doby navázal kontakty s jinými kluby u nás i v zahraničí a s bývalými americkými veterány, kteří se zúčastnili osvobození Plzně a západních Čech v roce 1945. Tito jsou pravidelně zváni na naše akce během oslav osvobození.

Pan Milan Dlouhý právě převzal z rukou The Honorable William J. Cabaniss United States Ambasador in Czech Republic ocenění za přípravu a realizaci 60 výročí oslav ukončení Druhé světové války v Evropě. Rezidence Velvyslance USA v Praze dne 1. 12. 2005.
Po roce 2005 se Milan Dlouhý ze zdravotních důvodů vzdal vedení MCCP a novým předsedou se stal Rudolf Bayer. Byl vytvořen i tým nových mladších spolupracovníků, kteří se snaží vedení v Klubu pomáhat. Klub navazuje na předchozí činnost a tradice, navíc rozšířil objem aktivity o různé víkendové akce pořádané minimálně jedenkrát za měsíc. Tyto jsou uvedeny v kalendáři akcí pro každý rok dopředu.

Military Car Club Plzeň (MCCP) začal také sdružovat případné zájemce a majitele všech vojenských historických vozidel, ať již vozidel dalších spojenců nebo techniky Osy, případně vozidel bývalé čs. armády či Varšavské smlouvy. Tolerována není pouze nacistická nebo komunistická propagace!

Klub se také více zaměřil na setkávání s členy Československé obce legionářské a Svazem válečných veteránů a dalšími žijícími účastníky bojů na všech frontách 2. světové války.

Majitelům historických vozidel zajistíme klubovou i krajskou testaci historického vozidla, průkaz historického vozidla, osvědčení a SPZ (zvláštní registrační značku).

Historie klubu

Historie na kolech

Když jsem v roce 1990 stál 6. května v zamlženém, oroseném svítání na louce kousek za viaduktem v Horní Bříze a díval se na slunce, které se začalo odrážet na mokrých kapotách aut, která stála okolo mne a vnímal jsem ticho porušované ojedinělými hlasy probouzejících se lidí, tak jsem v ten okamžik vůbec netušil, že toto budu jednou popisovat jako jeden ze svých nejkrásnějších a největších životních zážitků…

Stál jsem na louce, na které stála nejkrásnější auta…

Čeština se začínala mísit se slovenštinou, angličtinou, vlámštinou, němčinou… byla zde Evropa, bylo zde srdce Evropy. Srdce Evropy, které opět mohlo tlouct v pravidelném rytmu, aniž by se muselo strachovat. Srdce aut s bílou hvězdou v souladu se srdci lidí, kteří nikdy nezapomněli, co tato auta kdysi přivezla.

Military Car Club Plzeň je tuším nejstarším klubem novodobé vojenské historie u nás. Navázal na kdysi tajně populární JEEP WILLYS KLUB v Praze, který byl ale v 70. letech pozastaven. Majitelé vojenských historických aut se různě začlenili do dalších forem Autoklubu ČSSR. Jednalo se hlavně o majitele vozidel Willys, Ford, Dodge, Chevrolet a dalších, převážně amerických značek. Popsat cesty, jak se tato vozidla dostávala do soukromých rukou by určitě vydalo na samostatný článek, ne-li na knihu někdy až detektivních příběhů. Pamatuji se, že na Národní třídě, na stěně u podloubí visely dvě zasklené vitrinky. Jedna patřila Harley Clubu a druhá výše vzpomínanému JWK. Tam byly občas krátké popisy o historii vozidel tehdejších vlastníků. Představit veřejnosti zajímavou a historickou automobilní techniku byl první počin několika nadšenců z Horní Břízy v čele s panem Milanem Dlouhým, kteří v roce 1988 zorganizovali závody terenních vozidel na motokrosové trati v Horní Bříze – Dolištích. Ve spolupráci s tehdy ještě Československou armádou připravili divácky velmi přitažlivý podnik, který se díky názoru některých účastníků stal podnětem pro založení Klubu. Po převratu v roce 1989 se plně otevřely možnosti ke vzniku a následně v roce 1990 byla oficiálně podána žádost o začlenění do Autoklubu ČR. Tato žádost byla úspěšně vyřízena 22. 11. 1990 a MCC Plzeň získal pořadové číslo 0715. Posádkový dům armády v Plzni Klubu vstřícně nabídl k užívání prostory v Pekle a Klub měl tedy i střechu nad hlavou. První významnou akcí MCC Plzeň byla organizace a příprava oslav Osvobození města Plzně armádou Spojených Států Amerických, jako 45. výročí osvobození. Poprvé po čtyřicetipěti letech se objevila historická technika v Plzeňských ulicích v celé své kráse a v ovzduší ne zcela nepodobném Májovým dnům roku 1945.

V jednom voze, které tehdejší Americkou ulicí vjelo 6. května 1990 na rozjásané a prosluněné, lidmi zcela zaplněné Náměstí Republiky v Plzni, seděl člověk, který prochází celou historií Military Car Clubu Plzeň a zároveň prošel životy mnoha členů Klubu. Prošel těmito životy jako příklad člověka, který je dodnes vzorem třeba mému synovi.

V tom okamžiku, kdy kolona vozidel vjela na náměstí, si Milan Dlouhý splnil svůj sen. Přivedl do Plzně ony legendární jeepy. A nebyl sám, kdo měl slzy v očích… bylo nás víc.

Potom se už věci daly opravdu do pohybu. V roce 1991 Military Car Club Plzeň navázal kontakty s podobným klubem v Regensburgu a zároveň s Bundeswehrem. Velmi úzké vztahy byly navázány s vojenským přidělencem US ARMY v Praze. Díky těmto dobrým kontaktům se mohli členové Klubu zúčastnit Setkání majitelů terénních vozidel a Vojenské soutěže členských států NATO v Německu. Totéž pozvání se opakovalo o rok později a spolu s Klubem se této akce zúčastnili i příslušníci naší armády. Na setkáních v květnu se v Plzni začali objevovat pravidelně skupiny veteránů. Hlavně ze Sdružení válečných veteránů 2. pěší divise a 16. obrněné divise US ARMY. Dalším velkým krokem byla akce, která od roku 1992 přerostla od napůl soukromé akce nadšených jednotlivců po dnešní přehlídku vojenské techniky celoevropského měřítka. Ano, mám na mysli pověstná „Bahna“. První ročníky MCC Plzeň spolupořádal s KVH Volduchy a s 1. tankovým plukem AČR ve Strašicích. K organizátorům se následně připojil útvar 11. vrtulníkového pluku v Líních, Posádkový dům armády v Plzni a Vojenský historický ústav Praze a Klub CI 5 z Prahy.

Dnes jsou „Bahna“ vedena jako Den pozemního vojska Armády České republiky. Každým rokem se na této akci prezentují zástupci jiných KVH a armád členských zemí NATO. Další takovou akcí, která veřejnosti přibližovala vojenskou historii byla společná akce na bunkru Jordán u Zaječova. V té době se členové Klubu také začali angažovat společensky v prosazování projevů úcty k našim válečným veteránům. A nejen k našim – někteří členové Klubu začali dohledávat pomníčky padlých Spojeneckých letců v západních Čechách, jiní pokračovali v dlouhodobých pátráních v jiných podobných tématech. Výsledkem bylo třeba postavení pomníku letcům v Čemínech a nebo spolupráce a Magistrátem města Plzně při stavbě pomníku 2. pěší divise na Chodském náměstí. Pomník je reprodukcí obdobného památníku v Malmédách (Ardeny). Než se budeme dál probírat „dávnou“ historií Military Car Clubu Plzeň, tak bych se rád zdržel u snad nejpopulárnější akce MCC – akce, které se zúčastňují nejen členové a příznivci klubu, ale i členové jiných klubů s podobnou tématikou, které vznikly odtržením od MCC. Akce, která díky své popularitě už přesáhla hranice České republiky a stala se opravdu mezinárodní.

CONVOY of REMEMBERANCE 1945

První konvoj byl defacto sám průjezd vozidel v roce 1990, když to mám tak říct, ale tento moment nemám na mysli. Okamžikem zrodu této akce je rok 1994, kdy se jela první hvězdicová jízda Západními Čechami s ukončením na Plzeňském náměstí. A opět – začínalo několik nadšenců vedených Milanem Dlouhým, který v té době byl starostou města Horní Bříza (a byl zatraceně dobrým starostou). S výjimkou roku 1997 se každý rok sjelo 50 až 80 historických vozidel, která vyrazila na 4 denní pouť po stopách jednotek US ARMY při jejich postupu do Čech v Pražské operaci v květnu 1945. Za tyto roky vozidla zmapovala jihozápadní Čechy od Českého Krumlova až k Aši od řeky Teplá až k Vltavě.

Této jízdy se účastní příznivci nejen z Čech a Moravy, ale i staří známí z Německa, Belgie, Itálie, Švýcarska či Rakouska. Mezi řidiči najdete takové, kteří v začátcích CONVOY of REMEMBERANCE měli k řidičskému průkazu ještě tak deset let… a nebo jako účastník byl vezen v přiléhavém košíku, pokud možno zeleném, že. Bez legrace – akcí klubu se dnes účastní naše děti a se vší úctou se ke svým starším rodičům chovají zcela „neuctivě“ A ještě k těm dětem, Klub opravdu pracuje s dětmi – navštěvuje skautské tábory, umožňuje při různých příležitostech seznámení nejen s historickou technikou, ale i vlastní historií té doby. Ale čas běží a „malí Dlouháni“ jsou už „velcí“, Honza Bohata už je tatínek, Kašáci jsou děda s babičkou. Na jednání těch dětí je možno ukázat tu cestu, kterou Military Car Club Plzeň za ta léta urazil. Rozhodně není možné zapomenout na průběžné účastníky klubových akcí… na kapelu TAXMANI v čele s Jaroslavem Čvančarou, kteří svojí krásnou hudbou doplňují náladu akcí.

Vraťme se ale do chronologického postupu historie. Military Car Club v Plzni v roce 1994 připravil při účasti členů KVH v Rokycanech (dnes Klub vojenského musea na demarkační linii v Rokycanech) cestu celkem 21 vozidel na oslavy 50. výročí „Operace Overlord“… vylodění Spojenců v Normandii. S odstupem času se dá říci, že MCC Plzeň naší republiku presentoval lépe než naši přítomní oficiální representanti. Při zpáteční cestě se členové Klubu poklonili památce našich Francouzských legií ve francouzském Verdunu. Také od roku 1994 se díky této akci dost zásadně začala měnit koncepce klubových činností. V Normandii bylo navázáno mnoho dalších dobrých kontaktů. Mezinárodní účast na CONVOY OF REMEMBERANCE 1945 změnila výraz celé této akce. Zahraniční účastníci jsou dokladem neustále narůstající vážnosti MCC nejen u nás, ale i v zahraničí. Klub vyhledává památky na přítomnost vojáků 3. armády generála G. S. Pattona v Čechách. Dokladem toho jsou akce jako pomník posledního padlého Amerického vojáka v Evropě za 2. světové války (do ukončení válečných operací v Evropě) pfc. Charlese Havlata z Nebrasky. Tento voják pocházel z české rodiny, jeho kořeny sahají na Jižní Moravu k Osové Bitýšce. Odhalení pomníku se účastnil i jeho bratr Adolph a potomci z rodiny v Čechách. Na iniciaci celé akce měl lví podíl pan V. Košíček z Vlachova Březí a pan Richard Praus z Prahy. Další takovou připomínkovou akcí bylo umístění pamětní desky vojákům 37. obrněného praporu 4. Obrněné divise na Podolském mostě přes Vltavu. Na tomto místě postoupila americká vojska nejdál na území tehdejší Československé republiky. Malá obec Témešvár byla v květnu 1945 nejvýchodnějším místem demarkační linie.

V roce 1995 se MCC Plzeň jako jeden z hlavních organizátorů podílel na uspořádání Oslav osvobození města Plzně a 50. výročí ukončení válečných operací v Evropě. Součastí celé akce byl i následný průjezd Prahou a Vojensko-historický ples na Žofině, který připravil dlouholetý člen Klubu pan Václav Marhoul. Ani příprava a odhalení pamětní desky US ARMY v Písku se neobešla bez Klubové účasti. Zde velmi pomohl pan Richard Praus z Prahy. Není možné zapomenout na Oslavy osvobození v roce 2000. V Borském parku byl vybudován dobový vojenský tábor.

Na podzim roku 2003 se vedení Military Car Clubu Plzeň rozhodlo iniciovat ve spolupráci s dalšími složkami sbírku na postavení pomníku jednoho z geniů vojenství, amerického generála George Smithe Pattona. Tento muž velel nejúdernějšímu článku Spojeneckých armád v Evropě – 3. armádě, v jejímž svazku bojovaly útvary (např. 4. a 16. obrněná divise, 1, 2, 5, 29 a 90. pěší divize), které osvobozovaly v květnu 1945 území tehdejší Československé republiky. Muž, který těmto jednotkám velel, se stal symbolem Plzně a jejího osvobození. Na podzim roku 2003 byl na základě sbírky mezi členy MCC a dalšími příznivci odhalen základní kámen pro postavení pomníku. Military Car Club Plzeň jednal. A jednali i jiní. Jednali ti, kterým tento symbol nebyl lhostejný. Díky silné osobnosti paní starostky obce Dýšina a sponzorskému daru pana Kuřátka byl tento pomník odhalen v květnu 2005 za účasti vnuka generála Pattona. Zároveň po něm byla pojmenována základní škola v obci Dýšina.

A znovu do Normandie

Na podzim 2003 se začala připravovat stěžejní akce roku 2004. Účast členů MCC Plzeň na oslavách 60. výročí vylodění Spojenců v Normandii. Koncem května 2004 stálo v Plzni 8 aut a čekalo na naložení na tahač. Výprava MCC Plzeň opět patřila k těm, okolo kterých se točil zájem jak veteránů, tak dalších účastníků a i domorodců. V Port en Bessin se k nám přidali další, kteří dojeli po vlastní ose. Kouzelné slůvko Czechoslovakia otevíralo dveře. A také „hospoda“, kterou si samozřejmě museli Plzeňáci vézt sebou. Díky našemu průvodci François jsme si mohli vychutnat svoje zážitky. Zeptejte se třeba na zážitky klubových MP s jejich francouzskými kolegy… hrdinové mlčí.

Po návratu z Normandie došlo na podzimní schůzi Klubu k některým změnám. Jako samostatná část se utvořil KVH Klub 3.armády. Avšak činnost MCC Plzeň tato událost nijak nenarušila. Naopak bylo možné se v klidu věnovat přípravám oslav osvobození… 60. výročí osvobození města Plzně. Na těchto oslavách se mimo MCC Plzeň a dalších Klubů vojenské historie velmi podílel Klub 2. pěší divize, který vybudoval originální tábor ve městě. MCC Plzeň za pomoci armády ČR vybudoval a vedl tábor v historickém místě v Borském parku. Návštěvníci mohli vidět mnohdy až unikátní techniku většinou americké a britské provenience. Domnívám se, že účast historické techniky byla mimořádná za což hovoří přes 300 registrovaných historických vozidel. Po Plzeňské přehlídce se část vozidel přesunula na výše zmíněné odhalení pomníku gen. G. S. Pattona do Dýšiny a odtud po vlastní ose do Prahy. Tento přesun vzhledem k počasí je možno nazývat opravdu bojovým. V Praze se tyto vybrané posádky zúčastnily přehlídky historických armád na Letenské pláni.

Na výroční schůzi v listopadu 2005 došlo k jedné zásadní změně v dění Military Car Clubu. Po dlouholeté, nikým nenahraditelné práci pro Klub s ohledem na svůj věk i zdraví Milan Dlouhý předal předsednické žezlo p. Rudolfu Bayerovi. A kola našich historických mazlíčků se točí dál.

V současné době má klub cca 110 členů, včetně odloučené reenactement jednotky Military Police v Brně. Tito členové vlastní dohromady cca. 119 historických vozidel – osobní, nákladní, motocykly i obrněné transportéry. Mimo vozidla vyrobená v Československu se jedná o výrobu v USA, Kanadě, Velké Britanii, Francii a v Německu. Military Car Club má svoji pověst opravdu velkou. Dokazují to velmi dobré styky s podobnými kluby v Itálii, Německu, Švýcarsku, Rakousku a jinde. Členové těchto klubů se účastní akcí MCC Plzeň.

Historii Military Car Clubu Plzeň zaznamenal jeho člen Martin Hodek.