decoration splash top

Testace vozidel

decoration splash top

TECHNICKÁ KONTROLA HISTORICKÉHO VOZIDLA – TZV. RETESTACE, prodloužení platnosti TP na dalšÍ 2 Roky

 • Jednou za 2 roky (každý sudý) bude vyhlášen tzv. testační den, který budou uvedeny v ročním plánu akcí MCC Plzeň
 • je samozřejmostí, že majitel historického vozidla se na testační den dostaví i se svým vozidlem (v případě že vlastní více vozidel, tak přijede s jedním a stav ostatních doloží aktuální fotografií – barevnou vytištěnou)
 • kdo se nezúčastní testovacího dne, dopraví vozidlo na domluvené místo v dohodnutý termín mezi Klubovou testační komisí a majitelem vozidla a zde bude vozidlo zkontrolováno, nebo dle dohody Klubové testační komise a majitele vozidla přijede komise na dohodnuté místo a zde provede kontrolu vozidla. Prodloužení platnosti TP není v tomto případě provedeno na místě, tak jako na testačním dnu, ale prodloužený TP bude zaslán zpět na adresu majitele poštou do 14 dnů.
 • níže uvedené poplatky jsou bez rozdílu typu vozidla a počtu registrovaných vozidel na jednoho majitele

POPLATKY ZA TESTOVÁNÍ (RE-TESTACE):

Člen MCC Plzeň

700,- Kč (včetně poplatků Federace HV a MCC Plzeň)

Nečlen MCC Plzeň (prvotní testace provedena u MCC Plzeň)

1100,- Kč (včetně poplatků Federace HV a MCC Plzeň)

Nečlen MCC Plzeň (prvotní testace provedena u jiné testační komise)

1500,- Kč (včetně poplatků Federace a MCC Plzeň)

V případě že se TP prodlužuje v termínu mimo testační den, bude k celkovému poplatku za testování připočítáván paušální poplatek 500,- Kč (bez ohledu na počet vozidel)

Doklady které je nutné mít sebou na testační den:

 • TP (zelená knížka)
 • vyplněný Protokol o technické prohlídce vozidla potvrzený opravnou – servisem. Na protokolu je nutné mimo jiné uvést také Číslo protokolu o testování historického vozidla (tj. prvotní testovaní – číslo začíná 10-XXXX). Pro vozidla o celkové hmotnosti na 7,5 t a vozidla s povolenou konstrukční rychlostí vyšší jak 125 km/hod je nutné doložit protokol z STK (tzv. STK na vyžádání)
 • Majitel vozidla, u kterého nebyla provedena prvotní testace u MCC Plzeň, ale u jiné testační komise, musí doložit originál Protokolu o testování historického vozidla. (Tato podmínka se nevztahuje na vozidla jejichž TP již v minulosti testační komisi MCC Plzeň prodlužovala)
 • Testační komise MCC Plzeň spolu s Krajskou testační komisí a jejím předsedou si vyhrazuje právo odmítnout prodloužení (re-testaci) TP mimo jiné z těchto důvodů:
  • vozidlo zjevně není zpúsobilé silničního provozu (nefunkční brzdy, zjevný únik provozních náplní a PHM, nadměrné vůle v řízení, nefunkční osvětlení, ojeté pneu, poškozená skla a pod.) a nebo jeho stav není v souladu s požadavky na historické vozidlo (barva, stav karosérie, stav interieru, stav čalounění)
  • majitel se dostaví na testační den bez vozidla (pokud tak nebude po předchozí domluvě) a bez aktuílních fotografií (pokud je vlastníkem více vozidle)
  • majitel vozidla odmítne zaplatit požadovaný poplatek (viz výše)
  • majitel nedodá vyplněný Protokol o technické prohlídce vozidla potvrzený opravnou – servisem, nebo popřípadě protokol z STK
  • majitel vozidla, u kterého nebyla provedena prvotní testace u MCC Plzeň, nedoloží originál Protokolu o testování historického vozidla

Protokol o technické prohlídce historického vozidla FKHV_2018

TESTACE HISTORICKÉHO VOZIDLA – NOVÁ TESTACE

Žadatel musí předložit

 1. Vyplněný a odbornou dílnou potvrzený Protokol o technické prohlídce
  Dokument ke stažení výše.
 2. Požadované fotografie
  1. Osobní nebo nákladní automobil, motocykl s bočním vozíkem, přívěs, vlek… 5x levo-přední + 5x pravo-zadní fotografii 6 x 9 cm.
  2. Motocyklu 5x levostranný pohled+ 5x pravostranný pohled rozměru 6 x 9 cm. (5+5 kusů fotografií je minimální počet, další fotografie 1+1 jsou nutné pro dopravní úřad na nový TP).
 3. Peníze dle níže uvedené klubové směrnice
 4. Následující údaje
  1. rok výroby vozidla
  2. jméno majitele
  3. adresa majitele
  4. rodné číslo majitele
  5. druh vozidla (motocykl, osobní auto, nákladní auto, přívěs, návěs…)
  6. tovární značka a typ
  7. číslo karoserie
  8. typ motoru, pokud není originál původní
  9. ostatní údaje budou získány telefonicky, nebo osobní návštěvou žadatele u Testační komise
 5. pro potřebu registrace Historického vozidla (dále jen HV) je majitel povinen dopravit HV na domluvené místo v dohodnutý termín mezi Klubovou testační komisí a majitelem vozidla, kde bude provedena prohlídka HV, nebo dle dohody Klubové testační komise a majitele HV přijede komise na dohodnuté místo a zde provede prohlídku HV. Majitel vozidla je povinen uhradit náklady na dopravu komise
 6. níže uvedené poplatky jsou bez rozdílu typu vozidla a počtu registrovaných vozidel na jednoho majitele

Poplatky za testování (nové registrace):

Člen MCCP

2500,- Kč (včetně poplatků Federace a MCC Plzeň)

Nečlen MCCP

4500,- Kč (včetně poplatků Federace a MCC Plzeň)

KLUBOVÁ TESTAČNÍ KOMISE

Libor Matějka – předseda klubové komise a člen krajské testační komise
Martin Dlouhý
Miroslav Kubeš
Rudolf Bayer

Kontakty jsou uvedeny na těchto stránkách v sekci kontakt